Novinky
25.05.2023
FOGGY FROG xPura
x PURA prémiová jednorázová elektronická cigareta od Foggy Frog  Kvalitný mini prístroj vyniká designom, príjemným mäkčeným náustkom a najmä výnimo... čítať celé
23.02.2023
Eleaf IORE LITE 2 elektronická cigareta 490mAh
Jednorázovkám odzvonilo? Skvelá vec ktorá intenzívne šetrí peňaženku! Malá šikovná elektronická cigareta pripomínajúca veľkosťou jednorázovú cig... čítať celé
23.02.2023
DORIC Q - revolúcia vapingu
Najnovšie technológie, mini rozmery, skvelé parametre... Táto novinka z dielne VOOPOO tvrdo valcuje konkurenciu cenou porovnateľnou z jednorázovk... čítať celé
Zobraziť všetky novinky

poštovné neplatíte!

pri objednávkach s hodnotou nad 60€

  1. Úvod
  2. O NÁS
  3. Ochrana osobných údajov
Vaše údaje sú u nás vždy v bezpečí.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZMYSLE GDPR

Už v predstihu spĺňame všetky európske smernice o ochrane osobných údajov GDPR  a naše technické riešenia ďaleko prevyšujú bežne zaužívane štandardy

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA – Správca osobných údajov

1. Prevádzkovateľom - správcom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon”) je :

VAPEA s.r.o

Nešporova 16, 03601 Martin

IČO: 51146631

OR.  Okresný súd Žilina

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 68789/L

2. Kontaktné údaje správcu sú:

VAPEA s.r.o

Nešporova 16, 03601 Martin

0903716843

vapeashop@gmail.com

www.e-smokes.eu

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, najmä meno, IČO, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/tla alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

 

III. PRÁVNY DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. dôvodom spracovania osobných údajov je zákonný dôvod

• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

• oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov našej spoločnosti) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je

• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,

• zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

 

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

 

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

 

1. Prevádzkovateľ - Správca uchováva osobné údaje

• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (počas 10tich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

• po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 

V. SPRACOVÁVATELIA - PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU, SPRACOVATELIA)

Spracovateľ poskytuje osobné údaje dalším spracovateľom len v nevyhnutnom rozsahu pre zabezpečenie objednaných služieb a vždy na základe zmluvného vzťahu.

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

• podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy – Slovenská pošta, a.s., sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, SR

• zabezpečujúce služby prevádzky e-shopu Bohemiasoft s.r.o. Rudolfovská 247/85 České Budějovice, CZ

IČO: 28090403 DIČ: CZ28090403

• podieľajúce sa na prevádzkovaní platobných brán GOPAY s.r.o., sídlom Planá 67, 370 01 Planá, ČR,

• podieľajúce sa na prevádzkovaní platobných brán PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., sídlom 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg,

• účtovnej kancelárie EKOS - M.V., s.r.o. 03853 Turany Krížna 251/2 SLOVENSKO IČO: 50452681 DIČ: 2120339903

• zabezpečujúce služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR,

 

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EÚ) alebo do medzinárodných organizácií.

 

 

VI. VAŠE PRÁVA

 

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

• právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,

• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.

• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť v Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne antivírusovým softvérom poskytujúcim ochranu pred malvérom, antivírusovým softvérom poskytujúcim ochranu e-mailov a prehliadačov, sieťou, ktorá je chránená bránou firewall, sieťou Wi-Fi chránenou heslom, privilegovanými kontami, ktoré sa nevyužívajú na každodenné úlohy, prístup k citlivým alebo osobným údajom je riadený a obmedzený iba na osoby, ktoré prístup k nim potrebujú, uzamykaním priestorov, aby nedochádzalo k vstupu neoprávnených osôb.

 

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len nim poverené osoby.

 

 

VIII. PREHLÁSENIA PREVÁDZKOVATEĽA INTERNETOVEJ STRÁNKY

 

1. Prehlasujeme, že nami poskytované produkty a služby nie sú určené pre osoby, ktoré nedosiahli vek 18 rokov.

 

2. Prehlasujeme, že so spoločnosťou Google Inc. - Google Analytics zdieľame len všeobecné štatistické údaje.

 

3. Prehlasujeme, že so spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. zdieľame len všeobecné štatistické údaje.

 

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

3. Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára v prípade, že máte menej ako 16 rokov zároveň prehlasujete, že ste požiadali svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

4. Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely členstva vo vernostnom programe potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

5. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2018.

Novinky z nášho blogu

Jednorázovka má opodstatnenie!
Jednorázovka má opodstatnenie!
Existuje veľmi veľa výhod jednorázových elektronických cigariet, preto ich opodstatnenosť je neodškriepiteľná. čítať celé
Squonking - inovatívna metóda vapovania
Squonking - inovatívna metóda vapovania
Jednoducho povedané, squonking je nedávno popularizovaná, inovatívna metóda vapingu. čítať celé
Prečo SALT e-liquid
Prečo SALT e-liquid
Dobré správy pre MTL vaperov čítať celé